img

Nattiit: Inuit pitquhingit Nunavunmi hivunikhautaa

Nunavut nalliutivlutik haffuminga atuqattaqhimaaqtakhat amihunik, anngutikhainik ikayuutauvlutik atuqattaqhimaarlutiklu avatilirinirnit pitquhiinik atuqattariangani nunatigut pitquhiita.

Nattiqhiurniq Inuinnait pitquhituariyaat ikayuutauvlunilu qangaraaluk Kaanatam Ukiuqtaqtumi. Niqituariyauvluni inuinnainut, uqquuhituanguyauvakhuni, annuraaliuqhugit nattiit qaayungnami ikiittumi nauhivakkami nunami. Ublumi, niqait huli niriyauvakhuni niqitqiyauvaluni situamiuttanik ahinit. Nattiit ahiillu anngutiit huli niqinnariiyauvakhuni tadja Inuinnainut ilitquhigamiuglu, nunallaami katilviuluni humiliqaak tiguartauvakhuni aahiit nutaamik inuuhianut.

Maniliurutivagaillu havaktuariivlugit ilangi, ikayuutauvakhuni angunahuartunut akituuvlunilu ikayuutauvakkami Inuinnainut ihumagiyauvakhutiktauq ilaliutauvlunilu. Avatittinirnut katittiyunit huli pitquhiriyaanlu ikayuutauvluni Nunavunmiut maniliurnahuarartunut hivunikhaa ikayuutauvlunilu turaaqtitinigut inuit pitquhiitigut inutuqqainit inulrammiinut.

Pulaartut qaritauyakkut takuinnariaqaqtut katilviunigut ilaliutiyut uvani naunaiqhiyumagumik Nunavunmiut nattiqhiurnikkut ilitquhiita, huli ihumagiyauttiatauvluni Inuinnait pitquhiita ihumagiyauvlutiklu talvani.

img