Ilihautikhait atuqtakhainiklu

Inuit Nunavunmiut qangaraaluk ingilravakhutik alraatigut atauhirmut hilaryuap nanminiriyaat avatainnit. Qanurunaaqhimaittumik ilitquhimingnit inuudjutaanillu pitquhitainiklu. Nattiit angunahuaqattautinahuarait atuqattaqhimmaarlugu tun’ngavianit alraarutigiinnaqlugu, tamainnut niqitqiktumiklu ikayuutigiinnaqhugit amiitainiklu annuraakhittiaqtumiklu.

Inuit Nunavunmiunit ilihautihimmaarlutik kitkutuinnarnut nattirnigut unipkaangit, qanuq taamna nattiqhiurniq atuqtauvakhuni Nunavunmi qanurlu manikhautigivagainiklu, ilitquhiitainiklu pitquhiitainillu. Aviktuqhimmaarlutik huliyakhainiklu pitquhiitainiklu qauyimania inuuhiriyaillu atuqattaqhimayainik hilaryuarmut, huli qanurunaaqtunit tahapkuat nalunaiqhimanngittunik haffumingat atuqattaqtakhait havaatigut.
 

img